Çankaya Ortopedi Grubu

Çankaya Ortopedi Grubu’nun temeli 1996 yılında Çankaya Hastanesi içinde atılmıştır. Kuruluşundan bugüne hastanede çalışmakta olan ortopedistlerin yanısıra, şu anda gruba katılmış bir çok ortopedistle bilimsel temelde çalışmalarını birlikte yürütmüştür. İlk kurulduğu yıl 3 ortopedist ile yılda 1000 dolayında ortopedik ameliyatı gerçekleştiren grup, bu güne geldiğimizde 8 tam gün ortopedist, iki anestezi uzmanı, 2 fizyoterapist ile yılda 3500'den fazla hastaya ortopedi ve travmatoloji ameliyatı yapmaktadır.

AmeliyatBu hizmet büyük çapta ana hastanemiz olan Çankaya Hastanesi'nde  ve Özel Medicana International Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir. Gerekli durumlarda Ankara dışında pek çok hastanede de hasta tedavisi ve ameliyatları yapılabilmektedir. Bu hizmetler içinde, Gaziantep SANKO Tıp Merkezi'ndeki artroskopi ve diz cerrahisi ameliyatları kuruluşumuzdan bu yana düzenli olarak sürdürülmektedir. Hastalarımızın ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri Çankaya ve Medicana hastanelerinin poliklinikleri yanı sıra 4 gruba ait muayenehane ve klinikte gerçekleştirilmektedir. Hastalarımıza gerekli görülen bütün tanıya dayalı işlemler (Laboratuar tetkikleri, grafiler, MR, tomografi, sintigrafi, PET scan gibi ileri görüntüleme araçları, EMG, anjiografi gibi pek çok inceleme) grubun sorumluluğunda, kalitesi tarafımızdan denetlenen başta Çankaya Hastanesi olmak üzere en gelişmiş merkezlerden sağlanmaktadır.  Hastalarımıza hastanesindeki tedavileri sırasında uygulanan ortopedik fizyoterapinin yanında, hasta özelliklerine göre, alanında uzmanlaşmış bağlı fizyoterapi merkezlerinde üst düzeyde hizmet verilmektedir.   

Sözedilen sayısal büyüklükten anlaşılacağı gibi Çankaya Ortopedi Grubu, ülkemizin özel statüdeki en büyük ortopedi grubudur. Hatta bu büyüklükteki başka bir grubun diğer tıp dallarında da pek örneğinin olmadığını söyleyebiliriz.

Ameliyat

Bu çalışma şeklimizdeki temel amaç, Ortopedi ve Travmatoloji gibi son derece geniş konusu olan bir bilim dalında ileri düzeyde uzmanlaşmış doktorların bir arada çalışmasını sağlayarak, hastalarımıza bilimin ve tıbbi uygulamanın ulaştığı en üst düzeyde hizmet vermektir. Hiçbir ortopedist, çalışma yaşamının tümünde bile, ortopedi ve travmatolojinin bırakın bütün alanlarını, birkaçında bile ileri uzmanlık düzeyine ulaşamamaktadır. Bu durum çağımızda ulaşılan devasa bilgi birikimi ve yeterli deneyimin kazanılması için gereken süre ile ilgilidir. Bu nedenle grubun içerisinde:
Ameliyat
  • Artroskopi, spor yaralanmaları ve eklem cerrahisi
  • El ve Mikrocerrahi
  • Erişkin rekonstrüktif cerrahi ( Eklem protez cerrahisi)
  • Travmatoloji (Kırık ve çıkıklar)
  • Çocuk ortopedisi
  • Omurga cerrahisi
  • Ayak ve ayak bileği cerrahisi
ana başlıkları altında toplayabileceğimiz bölümler vardır. Her bir bölüm  içinde alt dallar da söz konusudur. Hastalarımız gruba ait herhangi bir ortopediste başvurduğunda ilgili bölüme yönlendirilmeleri temel prensibimizdir. Hasta güvenine önem veren anlayışımız gereği, gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapıldıktan sonra, tanı ve tedavinin tüm aşamaları hastalarımızın talep ettiği ortopedist tarafından da  katılımcı olarak izlenebilmektedir. Ayrıca grubun tedavi ettiği tüm hastalar, bütün ortopedist ve diğer ekip tarafından haftada 4 gün sınırlı ve haftada bir gün genişletilmiş tıbbi toplantıda tedavi kararları ve sonuçları açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Pratik olarak her hastanın bir sorumlu doktoru olmakla birlikte, aslında tanı ve tedaviniz ülkemizin en büyük Ortopedi ve Travmatoloji Grubunun ‘BİLİMSEL’ gözetimi altında yapılmaktadır.
© Çankaya Ortopedi Grubu - Web sitemizdeki yazılı ve görsel içerik izin alınmaksızın kopyalanamaz ve kullanılamaz.