Hakkımızda

Ameliyat İstatistikleri

Çankaya Ortopedi Grubu, ortopedi ve travmatolojinin alt dallarını kapsayacak şekilde yılda 2500-3000 arasında ameliyat gerçekleştirmektedir.

2015 -2020 yılları arasında gerçekleştirilen 17.825 ameliyatın dağılımı grafikte görülmektedir. Genel ortopedinin yanında artroskopik cerrahi, travma cerrahisi ve eklem protezleri konusunda ulusal düzeyde bir referans merkezi olmamız, bu ameliyatların yüksek oranına yansımaktadır.

2015-2020 Arası Ameliyatların Dağılımı
 

Enfeksiyon Oranları

Enfeksiyon OranlarıOrtopedik cerrahi işlemler (genel cerrahi ve kulak burun boğaz gibi cerrahilerin aksine) ultra-temiz cerrahi sınıfına girerler. Bu nedenle, ortopedik cerrahide görülen enfeksiyon oranları başka cerrahi tiplerine göre çok düşüktür. Vücudun içine protez, kırık tespitinde kullanılan çivi ve plaklar gibi implantların yerleştirildiği durumlarda enfeksiyon riski daha da önem kazanır zira çoğu zaman bu implantlar çıkartılmadan enfeksiyonun tedavisi mümkün olmaz.

Uluslararası çalışmalarda, bütün önlemler alınmasına rağmen, diz protezlerinden sonra enfeksiyon görülme oranı %2-3, kalça protezinden sonra %1-2 olarak bildirilmektedir. Çankaya Ortopedi’nin kendi hastalarındaki protez enfeksiyonu oranı 2018 yılında diz protezlerinde %0.8, 2019 yılında %0.7’dir. Bunun yanında, ilk ameliyatı başka bir merkezde yapılmış ve enfeksiyon gelişmiş olan hastalarımızın da tedavisini yüksek başarı oranları ile gerçekleştiriyoruz. İki aşamalı revizyon cerrahileri ile protez enfeksiyonlarının tedavisindeki başarı oranlarımız %90’ın üzerindedir. Enfeksiyonları önlemek için bizim yaptıklarımız ve sizin yapmanız gerekenler için tıklayınız.