Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU

 • Home
 • Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU

Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Doğum Tarihi
1959

Mezun Olduğu Lise
Ankara Atatürk Erkek Lisesi, Ankara (1976)

Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1982)

Uzmanlık Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D..(1988)
Joint Reconstruction Surgery Fellowship, Division of Orthopedic Surgery, Baylor College of Medicine. Houston, Texas, U.S.A. (1990)

Ortopedik Cerrahide İlgi Alanları

 • Erişkin rekonstrüktif cerrahi ve total eklem artroplastisi,
 • Ortopedik onkoloji (tümör) cerrahisi,
 • Ortopedik implant infeksiyonlarının tedavisi,
 • İlizarov metodu ile rekonstrüktif cerrahi,
 • Venöz tromboembolik hastalıkların önlenmesi ve tedavisi.

Akademik ve İdari Görevler

 • Profesör, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. Ankara, (2000 – ).
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi ( 2003 – )
 • Doçent, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. Ankara, (1994 – 2000).
 • Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. Ankara, (1992 – 1994).
 • Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. Ankara, (1990 – 1992).
 • Kahramanmaraş Dumlupınar Sağlık Ocağı Baştabibi, Kahramanmaraş., (1982-1984)

Üye Olduğu Bilimsel Dernekler

Ulusal Dernekler

 1. Türk Tabibler Birliği
 2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD)
 3. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 4. Kalça ve Diz Artroplastisi Derneği
 5. Doğuştan Kalça Çıkığı Araştırma, Koruma ve Tedavi Derneği
 6. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği

Uluslararası Dernekler

 1. International Hip
 2. European Hip Society (Başkan 2004-2006)
 3. European Fedaration of National Societies of Orthopedics & Traumatology (EFORT, Yönetim kurulu üyesi, 2007)
 4. Societe Internationale de Chrirurgie Orthopedique et du Traumatologie (SICOT)
 5. AO Alumni Association
 6. Baylor College of Medicine Orthopedic Alumni Association

Bilimsel Dergilerde Görevler

 1. Hip International yayın kurulu üyesi
 2. Bone and Joint Journal (Eski JBJS British) yayın kurulu üyesi
 3. Orthopedics Today Europe yayın kurulu üyesi

Bilimsel Çalışmalar

Artroplasti ve travmatoloji konularında ikisi ingilizce olmak üzere dört kitap bölümünün yazarıdır. Ortopedi ve Travmatoloji alanında yayınlanmış altmışiki uluslararası ve ulusal bilimsel makalesi vardır. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve kurslarda yüzlerce konferans vermiştir.

Kitap Bölümleri

 1. Impaction Grafting of the Proximal Femur with Freeze-dried Bone in revision Arthroplasty. Tokgözoğlu AM, Atilla B, Turhan E. Ed. Delloye.C; 349-60
 2. Bioabsorbable Implants. Tokgözoğlu AM, In. Biomedical Science and Technology Eds Hincal AA, Kas, SH. Plenum Press NY. 1998.
 3. Tibial Fractures Tokgözoğlu AM Turkish Edition of AO Manual Principals of Fracture Fixation Translation Ed. Agus H.,Ankara, 2004
 4. Amputations Tokgözoğlu AM Turkish Edition of Current Orthopaedics.Genel Ortopedi. (çeviri) Translation Ed. A. Mumtaz Alpaslan, Güneş Kitabevi, Ankara, 2005

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Makaleler

 1. Tokgözoğlu, A.M.: Romatoloji (Romatizmal Hastalıklar): Editör: Köroğlu E.: Klinik Uygulamada Pratisyen Hekimin El Kitabı. (Genişletilmiş Üçüncü Baskı) 1983. Sayfa: 749-763, Yargıçoğlu Matbası, Ankara.
 2. Tokgözoğlu, A. M.: Poliomiyelit Sekellerinin Nedenleri ve Hastaya Yaklaşım. Katkı, 7: 31-34, 1986.
 3. Tokgözoğlu, A. M.; Acaroğlu, E.; Alpaslan, A.M.: Gonartroz Tedavisinde Yüksek Tibial Osteotominin Yeri. Ortopedi, Travmatoloji ve Rehabilitasyon Dergisi, 2: 152-158, 1988.
 4. Tokgözoğlu, A. M.; Landon, G.C.; Tullos, H.S.: Patellar Complications in Total Knee Arthroplasty. Orthopedic Transactions, 14: 599-600, 1990.
 5. Tokgözoğlu, A. M.; Landon, G.C.; Tullos, H.S.: Patellar Complications in Total Knee Arthroplasty: Comparison of Two Different Implants. Orthopedic Transactions, 14: 680, 1990.
 6. Tokgözoğlu, A. M.; Landon, G.C.; Tullos, H.S.: Total Diz Artroplastisinde Komplikasyonlar. Editör: Ege, R.; XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı. Sayfa 842-845. 1991.
 7. Alpaslan, A. M.; Tokgözoğlu, A.M.; Ruacan, Ş.; Özdemir, N.: Membranous Lipodystrophy: A Case With Family History. NeuroOrthopedics, 12: 55-62, 1991.
 8. Tokgözoğlu, A. M.: Dirsek Artroplastisi: Günümüzdeki Konumu ve Geleceği – Bir Derleme. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 1: 200-204, 1991.
 9. Surat, A.; Acaroğlu, E.; Yazıcıoğlu, M.; Alpaslan, A. M.; Tokgözoğlu, A. M.: Congenital Scoliosis: Moderate Term Results of Surgical Intervention. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 2: 22-25, 1991.
 10. Tokgözoğlu, A. M.; Landon, G.C.; Tullos, H.S.: Total Diz Artroplastisinde Metal Arkalıklı Patellar İmplantların Kullanımı ve Komplikasyonları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 4: 7-9, 1992.
 11. Tokgözoğlu, A. M.: Ortopedik Açıdan Tromboembolik Hastalıklar ve Profilaksisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 2: 42-45, 1992.
 12. Çağlar, M.; Aras, T.; Ercan, M.T.; Tokgözoğlu, A. M.; Uğur, Ö.; Bekdik, C.F.: The Role of Tc-99m Dexamethasone Phosphate Scintigraphy in the Evaluation of Osteomyelitis in the Extremities. European Journal of Nuclear Medicine, 19: 653, 1992.
 13. Surat, A., Alpaslan, A.M., Acaroğlu, R.E., Tokgözoğlu, A. M., Yazıcı, M.: Konjenital Skolyoz: Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Komplikasyonlar. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 2: 101-104, 1992.
 14. Tokgözoğlu A.M., Alpaslan, A.M., Acaroğlu, R.E., Tokgözoğlu, M.N., Surat, A.: Vertebral Kolonun Hidatik Kist Hastalığı. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 2: 77-78, 1992.
 15. Tokgözoğlu, A. M.; Alpaslan, A. M.: Spinal Kolon Üst Kısmının Konjenital Spondilolistezi. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 2: 83-85, 1992.
 16. Tokgözoğlu, A. M.; Alpaslan, A. M.; Avcı, S.B.: Multifokal Osteoartiküler Tüberküloz: İki Olgu Sunuluşu. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 2: 148-151, 1992.
 17. Tokgözoğlu, A. M.: Romatoid Artritte Kalça Eklemi Cerrahisi. Romatoloji Bülteni, 1: 56-59, 1993.
 18. Aksoy, M.C.; Leblebicioğlu, G.; Surat, A.; Tokgözoğlu, A. M.: Transpedicular Fixation in Thoracolumber Fractures. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 3: 1-3, 1994.
 19. Tokgözoğlu, M.N.; Tokgözoğlu, A. M.: Pemberton Osteotomisi. Kalça Cerrahisi ve Sorunları Editör: Ege, R. Türk Hava Kurumu Basımevi 1994, Ankara, sayfa: 337-344.
 20. Tokgözoğlu, A. M., Alpaslan, A. M.: Congenital Spondylolisthesis in the Upper Spinal Column: Management of Two Cases. Spine, 19: 99-102, 1994.
 21. Cila, E., Alpaslan, A. M., Melli, M. Tokgözoğlu, A. M.: Prostaglandin E2 Activity in the Synovial-Like Membrane. The Journal of Arthroplasty, 9: 67-71, 1994.
 22. Sungur, A.; Tokgözoğlu, A. M.; Ertoy, D.; Gököz, Ö.; Demirağ, B.; Muşdal, Y.: Tümoral Kalsinozis: Bir Vaka Takdimi. Ankara Patoloji Bülteni, 11: 68-69, 1994.
 23. Acaroğlu, R.E.; Özdemir, O.; Erçelen, Ö.; Alanay, A.; Tokgözoğlu, A. M.: Desmopressin in Scoliosis Surgery. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 5: 28-31, 1994.
 24. Alanay, A.; Tokgözoğlu, A. M.; Surat, A.; Alpaslan, A.M.; Göğüş, M.T.: Subcutaneous Rod Instrumentation Without Fusion for Treatment of Scoliosis. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 5: 32-34, 1994.
 25. Leblebicioğlu, G.; Alanay, A.; Alpaslan, A.M.; Tokgözoğlu, M.N.; Tokgözoğlu, A. M.; Plate-Screw Combination in hte Fixation of Unstable Vertebral Fractures: Mid term Results. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 5: 36-40, 1994.
 26. Yücetürk, A.; Tokgözoğlu, A. M.; Güner, G.; Göğüş, M.T.: Bell-Tawse Annular Ligament Reconstruction for Late Radial Head Dislocations. The Journal of Hand Surgery, 19B: 35-36, 1994.
 27. Tetik, O.; Tokgözoğlu, A. M.; Musküler Tortikollis. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 3: 297-299, 1994.
 28. Pandey, C.R.; Tokgözoğlu, A. M.; Surat, A.: Cervical Vertebra Problems in Rheumatoid Arthritis. Hacettepe Ortopedi Dergisi 4: 5-9, 1994.
 29. Tokgözoğlu, A. M.; Alpaslan, A.M.; Yılmaz, C.; Muşdal, Y.: Ortopedik Cerrahide Hücre Kurtarıcısı (Cell-Saver) Cihazının Kullanımı. Editör: Ege, R.; XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı. T.H.K. Basımevi , Ankara, Sayfa 181-182, 1994.
 30. Acaroğlu, R.E.; Yazıcı, M.; Surat, A.; Tokgözoğlu, A. M.: Poliomyelite Bağlı Skolyozda Cerrahi Tedavi (Orta Süreli İzlem Sonuçları). Editör: Ege, R.; XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı. T.H.K. Basımevi , Ankara, Sayfa 448-450, 1994.
 31. Atay, A.Ö.; Tokgözoğlu, A. M.; Surat, A.: Ortopedik Travma. Katkı 16: 97-106, 1995.
 32. Tokgözoğlu, A. M.: Letter to the Editor. The Journal of Arthroplasty, 10: 405, 1995.
 33. Ayhan, A.; Tuncer, Z.S.; Tokgözoğlu, A. M.: Chondrosarcoma: An Uncommon Pelvic Mass. International Journal of Gynecology & Obstetrics 48: 225-226, 1995.
 34. Çağlar, M.; Tokgözoğlu, A. M.; Ercan, M.T.; Aras, T.: The Value of Tc-99m Citrate Scintigraphy in Chronic Osteomyelitis: An indicator of Involved Bone. Clin Nucl Med 20: 712-716, 1995.
 35. Sökmensüer, C.; Sungur, A.; Tokgözoğlu, A. M.; Ruacan, Ş: Lymphangiomatosis of Bone. A Case Report: Int Orthop 19: 63-64, 1995.
 36. Tokgözoğlu, A. M.; Tokgözoglu, M.N.; Alanay, A.: Pemberton Osteotomy for Congenital Dislocation of the Hip. J Bone Joint Surg 77B: Supp II, 201, 1995.
 37. Gögüş, M.T.; Yücetürk, A.; Tokgözoğlu, A. M.: Anterior Iliac Osteotomy Fixed With the Hacettepe Plate for Treatment of Exstrophy of the Bladder. J Bone Joint Surg 77B: Supp II, 201, 1995.
 38. Öznur, A.; Tokgözoğlu, A. M.: Letter to the Editor. Int Orthop, (Yayına Kabul Edildi).
 39. Akova M, Özcebe O, Güllü İ, Ünal S, Gür D, Akalın S, Tokgözoğlu, M., Telatar F, Akalın HE: Efficacy of Sulbactam-Ampicillin for the Treatment of Severe Diabetic Foot Infections. J Chemotherapy 8:284-289, 1996.
 40. Atilla B, Tokgözoğlu AM, Öznur A, Alpaslan AM. Measurement of the Femurs in a Middle Eastern Population: A Morphometric Study in 114 Femurs as an Anatomic Basis of Femoral Component Design. J Bone Joint Surg (Br) 81:163, 1999.
 41. Atilla B, Tokgözoğlu AM, Ali H, Alpaslan AM: Fate of Femoral Head Autografts in Total Hip Arthroplasty for Acetabular Dysplasia. J Bone Joint Surg. Vol 83-B, 2001 Orthopaedic Proceedings , Supplement I, p 73
 42. Atilla B, Ali H, Tokgözoğlu AM, Yazıcı M, Alpaslan AM: Lumbosacral Sagittal Plane Analysis in Patients with Developmental Dislocation of the Hip Joint After Total Hip Replacement. J Bone Joint Surg. Vol 83-B, 2001 Orthopaedic Proceedings , Supplement I, p 69
 43. Senaran H, Acaroğlu RE, Atilla B, Tokgözoğlu AM, Surat A: Safety and Efficacy of Enoxaparin Na for Deep Vein Prophylaxis in Total Hip Arthroplasty J Bone Joint Surg. Vol 83-B, 2001 Orthopaedic Proceedings , Supplement I, p 79
 44. Oznur A, Aksoy C, Tokgozoglu AM: Posteromedial approach and posterior plating of the tibia.. J Trauma. 2002 Oct;53(4):722-4.
 45. Oznur A, Tokgozoglu M: Closure of central defects of the forefoot with external fixation: a case report. J Foot Ankle Surg. 2004 Jan-Feb;43(1):56-9.
 46. Duzova A, Topaloglu R, Keskin M, Ozcelik U, Secmeer G, Tokgozoglu AM: An unusual pattern of arthritis in a child with Kawasaki syndrome. Clin Rheumatol. 2004 Feb;23(1):73-5.
 47. Tugay N, Akarcali I, Kaya D, Tugay BU, Atilla B, Tokgozoglu AM: High independence level in functional activities reduces hospital stay after total hip arthroplasty regardless of pain intensity. Saudi Med J. 2004 Oct;25(10):1382-7.
 48. Atilla B, Atilla P, Tokgözoğlu AM, Cakar N, Alpaslan AM: Periprosthetic Membane of Loose Cemented and Uncemented Total Hip Arthroplasty.. Saudi Medical Journal 2005; Vol. 26 (4): 447-51
 49. Atilla B, Ali H, Aksoy MC, Caglar O, Tokgozoglu AM, Alpaslan M: Position of the acetabular component determines the fate of femoral head autografts in total hip replacement for acetabular dysplasia. J Bone Joint Surg Br. 2007 Jul;89(7):874-8.
 50. Atilla B, Öznur A, Caglar O, Tokgozoglu M, Alpaslan M. Osteometry of the femora in Turkish individuals: a morphometric study in 114 cadaveric femora as an anatomic basis of femoral component design. Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(1):64-68
 51. Tokgozoglu AM, Caglar O. Total hip replacement in high riding developmental dysplasia of the hip: cementless total hip arthroplasty with femoral shortening using a subtrochanteric resection Hip International 2007; 17: 111 – 118
 52. Demirkıran HG, Çağlar Ö, A.M Tokgözoğlu Aseptik Gevşeme: Fizyopatoloji Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Kalça Cerrahisi Özel Sayısı 2007; 3(17) : 68-74
 53. Caglar O, Atilla B, Tokgozoglu M, Alpaslan M. The effect of collar on aseptıc loosening and proximal femoral bone resorption. Orthopedics 2008; 31(3):227.
 54. Bhandari M, Sprague S, Schemitsch EH; International Hip Fracture Research Collaborative. Resolving controversies in hip fracture care: the need for large collaborative trials in hip fractures. J Orthop Trauma. 2009 Jul;23(6):479-84. Review.
 55. Tanriover MD, Oz SG, Tanriover A, Kilicarslan A, Turkmen E, Guven GS, Saracbasi O, Tokgozoglu M, Sozen T. Hip fractures in a developing country: osteoporosis frequency, predisposing factors and treatment costs. Arch Gerontol Geriatr. 2010 May-Jun;50(3):e13-8. Epub 2009 May 28.
 56. Ayvaz M, Tokgözoğlu AM. Açık kırıklara Ortopedik Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2010;3(3):55-8
 57. Marangoz S, Atilla B, Gök H, Yavuzer G, Ergin S, Tokgözoğlu AM, Alpaslan M. Gait analysis in adults with severe hip dysplasia before and after total hip arthroplasty. Hip Int. 2010 Oct-Dec;20(4):466-72.
 58. Atilla B, Caglar O, Pekmezci M, Buyukasik Y, Tokgozoglu AM, Alpaslan M. Pre-operative flexion contracture determines the functional outcome of haemophilic arthropathy treated with total knee arthroplasty. Haemophilia. 2012 May;18(3):358-63.
 59. Mermerkaya U, Bekmez S, Alkan E, Ayvaz M, Tokgozoglu M. Evaluation of vacuum-assisted closure in patients with wound complications following tumour surgery†. Int Wound J 2014.
 60. Iliac bone cysts adjacent to the sacroiliac joint: an unusual cause of sacroiliac pain. Bekmez S, Ayvaz M, Mermerkaya MU, Tokgözoğlu M. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):495-9.
 61. Intralesional curettage and cementation for low-grade chondrosarcoma of long bones: retrospective study and literature review.Mermerkaya MU, Bekmez S, Karaaslan F, Danisman M, Kosemehmetoglu K, Gedikoglu G, Ayvaz M,Tokgozoglu AM. World J Surg Oncol. 2014 Nov 10;12:336.
 62. Long-term results of reconstruction with pelvic allografts after wide resection of pelvic sarcomas. Ayvaz M, Bekmez S, Mermerkaya MU, Caglar O, Acaroglu E, Tokgozoglu AM. ScientificWorldJournal. 2014 Jan 27;2014:605019.