Doktorlarımız

Uzm. Dr. Mehmet Özgür Özhan

Dr. Mehmet Özgür Özhan

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 23.07.1976
 • Medeni Durumu: Evli
 • Askerlik Durumu: Emekli Subay

İş Tecrübesi

 • 2000 -2003 Denizli 11. Piyade Tugayı Tugay Kh. ve Kh. Bl. Shh. Müf. K.
  Denizli 11. Piyade Tugayı Destek Kıtaları K.lığı. Sıhhiye Bölük Komutanı
  Denizli 11. Piyade Tugayı Kıta Revir Baştabipliği
 • 2003-2004 Diyarbakır Asker Hastanesi Danışma Hekimi
 • 2004-2008 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. (Uzmanlık Eğitimi)
 • 2008-2010 Ankara Mevki Asker Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2010-2012 TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2012-2014 TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hekimi
 • 2014 Mayıs - Temmuz Özel Koru Hastanesi
 • 2014 Temmuz - Özel Çankaya Hastanesi

Eğitim Bilgileri

 • 1992 Ankara Anadolu Lisesi
 • 1999 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi
 • 2008 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı Eğitimi

Seminer ve Kurslar

 • 2000 İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği, Askeri – Tıbbi Adaptasyon Kursu, Ankara
 • 2007 EAMS Havayolu Yönetimi Kursu, Kocaeli
 • 2008 S.B. Yenidoğan Resüsitasyon Kursu, Ankara
 • 2008 Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu, Kocaeli
 • 2012 Rejyonal Anestezi Derneği Eğitim Çalışmaları Kadavra Workshop, Ankara
 • 2013 Rejyonal Anestezi Uygulamalarında İleri Düzey Ultrason Kursu, Ankara
 • 2013 EAMS Havayolu Yönetimi ve Havayolu Eğitimi Eğiticisi Kursu, İstanbul

Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 • European Society of Airway Management (EAMS)
 • European Society of Pediatric Anesthesia (ESPA)

Yabancı Dil Bilgisi

 • İngilizce Orta – Üst (ÜDS Notu: 87,5 / 2010)
 • Almanca Orta

Araştırmalar ve Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Do the patients read the informed consent? Mehmet Özgür Özhan, Mehmet Anıl Süzer, İlker Çomak, Ceyda Özhan Çaparlar, Gözde Bumin Aydın, Mehmet Burak Eşkin, Bülent Atik, Atilla Ergin, Ercan Kurt, Nedim Çekmen. Balkan Med J 2014; 31: 132-136
 2. Preoperative carbohydrate nutrition reduces postoperative nausea and vomiting compared to preoperative fasting. Yilmaz N, Cekmen N, Bilgin F, Erten E, Ozhan MO, Cosar A. J Res Med Sci 2013;18:827-32.
 3. Günübirlik diz altı ekstremite cerrahisinde periferik sinir bloklarının spinal ve genel anestezi ile karşılaştırılması. Özhan M, Orhan ME, Kürklü M, Demiralp B, Süzer A, Çekmen N, Özhan C, Kurt E. Nobel Med 2012;8(2):73-80
 4. Comparison of alfentanil and remifentanil infusions in combination with propofol for the outpatient extra-corporeal shock wave lithotripsy. Sizlan A, Cekmen N, Bedir S, Yanarates O, Ozhan MO, Cosar A. Bratisl Lek Listy 2011; 112(7):380-384.
 5. Tracheal Compression During Shoulder Arthroscopy in the Beach – Chair Position. Ozhan MO, Suzer MA, Cekmen N, Caparlar CO, Eskin MB. Current Therapeutic Research Vol 71, Number 6, December 2010; 408-415.
 6. Comparison of remifentanil, alfentanil, and fentanil co-administered with propofol to facilitate laryngeal mask insertion. Sızlan A, Göktaş U, Özhan C, Özhan MÖ, Orhan ME, Kurt E. Turk J Med Sci 2010; 40 (1): 1-8.
 7. Nasogastric tube aided fiberoptic intubation through laryngeal mask airway . Sizlan A, Ozhan MO, Cekmen N, Suzer MA, Orhan ME, Comak I, Sahin S, Sahin I. Acta Anaesth Belg;2009,60, 185-188.
 8. Fast-track anesthesia in patients undergoing outpatient laparoscopic cholecystectomy: comparison of sevoflurane with total intravenous anesthesia Journal of Clinical Anesthesia 37 (2017) 25–30 Ceyda Özhan Çaparlar, Mehmet Özgür Özhan, Mehmet Anıl Süzer,Dilek Yazicioğlu, Mehmet Burak Eşkin,Serkan Şenkal, Mehmet Ali Çaparlar, Ersin Özkan Imren, Bülent Atik, Nedim Çekmen
 9. Laryngeal mask airway for general anesthesia in interventional neuroradiology procedures Saudi Med J. 2019; 40(5): 463–468. doi:10.15537/smj.2019.5.24131 Mehmet Ö. Özhan, Mehmet B. Eşkin, Bülent Atik, Mehmet A. Süzer, Ceyda Ö. Çaparlar.
 10. Pedicle Subtraction Osteotomy Versus Multiple Posterior Column Osteotomies in Severe and Rigid Neuromuscular Scoliosis. Bekmez S, Özhan MÖ, Olgun ZD,Süzer A, Ayvaz M, Demirkıran HG, Karaağaoğlu E, Yazıcı M. Spine (Phila Pa 1976). 2018 Aug 1;43(15):E905-E910. doi: 10.1097/BRS.0000000000002538.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Informed Consent: Do the patients really want to be informed? Özhan MÖ, Kurt E. World Anestheia Comgress 2008 Capetown, SA.
 2. Video Assisted Policlinic Service to Improve Patient’s Knowledge. Atik B, Şenkal S, Özhan MÖ, Kurt E. 1 th International Congress on Patients Rights. 2009 November 11- 14 TURKEY
 3. Perioperative Anesthetic Management Of Children With Spinal Muscular Atrophy Undergoing Scoliosis Surgery. P. No: 49; pp4-5. Ozhan MO, Suzer MA, Eskin MB, Çalıskan E, Demirkıran G, Orhan ME, Yazici M. 2nd ESPA European Pediatric Anesthesia Congress. Berlin 2010 GERMANY
 4. Minerva Medica Vol. 102, Suppl. 2 al N. 2 ( 2011 NWAC World Anesthesia Convention Rome, ITALY April 11-15, 2011) “Sedation for endovascular treatment of carotid ar­tery stenosis: Propofol versus Midazolam” Eskin Mehmet Burak - Atik Bulent - Özhan Mehmet Özgur - Suzer Mehmet Anil - Cekirge Saruhan
 5. Minerva Medica Vol. 102, Suppl. 2 al N. 2 ( 2011 NWAC World Anesthesia Convention Rome, ITALY April 11-15, 2011) “Comparison of the effects of intravenous lornoxi­cam and paracetamol on the endocrine stress re­sponse in patients undergoing thyroidectomy Eskin Mehmet Burak - Atik Bulent - Caparlar Ceyda - Ozhan Mehmet Ozgur - Kati Ismail
 6. Minerva Medica Vol. 102, Suppl. 2 al N. 2 ( 2011 NWAC World Anesthesia Convention Rome, April ITALY 11-15, 2011) “Comparison of the effects of paracetamol, lornoxi­cam and piroxicam on the prevention of succinyl­choline induced postoperative myalgia” Eskin Mehmet Burak - Atik Bulent -Yasar Melike - Caparlar Ceyda - Ozhan Mehmet Ozgur
 7. 15 th Congress Of Balkan Military Medical Comitee 30 May-03 June 2010 Dion Palace-Pieria-GREECE “Anestesthetic Management Of A patient with Goldenhar Syndrome” Ela Erten, Mehmet Özgür Özhan, Eşkin Mehmet Burak, Gökhan Özkan, Ferruh Bilgin Hasan Kamburoğlu, Ercan Kurt
 8. 2011 NWAC II World Anesthesia Convention Rome, ITALY 11-15, 2011 “Sedation for deep brain stimulation in Parkinson’s disease: Midazolam versus Midazolam + Fentanyl” Eskin Mehmet Burak, Atik Bulent, Suzer Mehmet Anil, Ozhan Mehmet Ozgur, Savas Ali
 9. 2012 NWAC III World Anesthesia Convention, April 24-28, 2012 İstanbul, TURKEY “An unusual complication of the beach - chair position after arthroscopic repair of shoulder instability: luxation of contralateral shoulder” Eskin Mehmet Burak, Ozhan Mehmet Ozgur
 10. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü II. Uluslar Arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bilimsel Araştırma & En İyi Uygulama Ödülleri 2010. En İyi Uygulama Üçüncülük Ödülü. İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi Amacıyla İlaç Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Projesi . Murat Uludağ, Şule Sarıkoyuncu Emre, Ayça Bozoklu, Mehmet Özgür Özhan, Elvan Uludağ, Mehmet Anıl Süzer

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölüm ve Çeviriler

 1. Temel Anestezi Kısım II Farmakoloji Bölüm 9 İntravenöz Anestezikler Sayfa 97-112. (Basics of Anesthesia, Yazarlar: Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. , Churchill Livingstone Elsevier Yayınevi) Çeviri Editörleri Ö. Taylan Akkaya, Yeşim Ateş, Yeşim Batislam. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2010.
 2. Temel Anestezi Kısım III Preoperatif hazırlık ve intraoperatif yönetim Bölüm 18 Periferik Sinir Blokları Sayfa 273-291. (Basics of Anesthesia, Yazarlar: Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. , Churchill Livingstone Elsevier Yayınevi) Çeviri Editörleri Ö. Taylan Akkaya, Yeşim Ateş, Yeşim Batislam. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2010.
 3. Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde Rejyonal Anestezi İçin Anatomi Kısım 1 Periferik Sinir Bloklarının Temelleri Bölüm 8. Antikoagülan Kullanan hastalarda Rejyonal Anestezi Sayfa 107-119. (Hadzic’s Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrasound – Guided Regional Anesthesia, Yazar: Admir Hadzic, Mc Graw – Hill Yayınevi) Çeviri Editörü: Ercan Kurt. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2013.
 4. Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde Rejyonal Anestezi İçin Anatomi Kısım 1 Periferik Sinir Bloklarının Temelleri Bölüm 9. Lokal Anesteziklerin Toksisitesi Sayfa 119-127. (Hadzic’s Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrasound – Guided Regional Anesthesia, Yazar: Admir Hadzic, Mc Graw – Hill Yayınevi) Çeviri Editörü: Ercan Kurt. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2013.
 5. Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde Rejyonal Anestezi İçin Anatomi Kısım 1 Periferik Sinir Bloklarının Temelleri Bölüm 8. Periferik Sinir Bloklarının Nörolojik Komplikasyonları Sayfa 127-138. (Hadzic’s Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrasound – Guided Regional Anesthesia, Yazar: Admir Hadzic, Mc Graw – Hill Yayınevi) Çeviri Editörü: Ercan Kurt. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2013.
 6. Hadzic Periferik Sinir Blokları ve Ultrason Eşliğinde Rejyonal Anestezi İçin Anatomi Kısım 4 Ultrason Eşliğinde Sinir Bloklarının Temeli Bölüm 26. Ultrasonografi Fiziği Sayfa 323-335. (Hadzic’s Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrasound – Guided Regional Anesthesia, Yazar: Admir Hadzic, Mc Graw – Hill Yayınevi) Çeviri Editörü: Ercan Kurt. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Pralidoxim tedavisine yanıt veren bir organofosfat intoksikasyonu sonrası gelişen solunum yetmezliği. Özhan MÖ, Çekmen N, Eşkin MB, Erten E, Çomak İ, Yanarateş Ö, Coşar A. Yoğun Bakım Dergisi 2010; 9(1):51-56.
 2. Parkinson Hastalığı’nın Tedavisi İçin Derin Beyin Stimülasyonu Uygulamasındaki Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Klinik Araştırma Özhan MÖ, Süzer MA, Eşkin MB, Çaparlar C, Atik B, Özdener KM, Özışık P, Savaş A. Anestezi Dergisi (Journal of Anesthesia) 2012; 20 (2): 86 – 91
 3. Tip III Spinal Musküler Atrofili Bir Gebenin Sezaryen Operasyonunda Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması Özhan MÖ, Süzer MA, Eşkin MB, Çaparlar C, Atik B, Fener N. Anestezi Dergisi (Journal of Anesthesia) 2012; 20 (2): 119 – 122.
 4. Akciğer Herniasyonu Olan Bir Hastada Spinal Anestezi ile Gerçekleştirilen Lomber Laminektomi. Süzer MA,Özhan MÖ, Eşkin MB, Atik B, Çaparlar C, Özdener KM, Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 146-8.
 5. Katerere Bağlı Gelişen Pnömomediastinium Göktaş U, Avcu A, Özhan C, Özhan MÖ. Türk Anest Der Dergisi 2009; 37(4):258-260.
 6. Lipit İnfüzyonu Kullanılarak Başarıyla Tedavi Edilen Bir Lokal Anestezik Toksisitesi. Süzer MA,Özhan MÖ, Eşkin MB, Atik B, Çaparlar C. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(3):159-163.
 7. Elektif Laminektomi Operasyonu Geçirecek Hastalarda Preoperatif Verilen Gabapentinin Farklı Dozlarının Postoperatif Analjeziye Etkisi. Erten E, Bilgin F, Çekmen N, Özhan MÖ, Orhan ME, Kurt E. Anestezi Dergisi 2010, 18(2): 99-105.
 8. Trakeal basısı olan plonjan guatrlı ve akromegalik bir hastada anestezi uygulaması. Atik B, Eşkin MB, Özhan M, Çekmen N. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008,6:82-86.
 9. Goldenhar Sendromlu İki Olguda Anestezi Yönetimimiz Ela Erten, Ferruh Bilgin, Mehmet Emin Orhan, Mehmet Özgür Özhan, Gökhan Özkan, Mehmet Burak Eşkin, Sami Eksert Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(1):33-37.
 10. Video destekli poliklinik hizmeti Bülent Atik, Serkan Şenkal, Mehmet Özgür Özhan,Mehmet Anıl Süzer, Mehmet Burak Eşkin, Ercan Kurt Balıkesir Medical Journal Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 49 - 58 https://doi.org/10.33716/bmedj.522200

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Perioperatif iki farklı eritrosit süspansiyonu transfüzyonuna karşı gelişen alerjik reaksiyon. Özhan MÖ, SÜZER MA, Ergin A, Kurt E. TARK 2007
 2. Zor entübasyon olgusunda fiberoptik bronkoskopi eşliğinde laringeal maske ve nazogastrik sonda kullanılan bir endotrakeal entübasyon uygulaması. Sızlan A, Özhan MÖ, Orhan ME, Süzer MA, Çomak İ, Nişancı M, Şahin İ. TARK 2007
 3. Aydınlatılmış onam: Hastalarımız gerçekten aydınlatılmak istiyor mu? Özhan MÖ, Çomak İ, Babayiğit M, Ergin A, Kurt E. TARK 2007.
 4. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2008). 28 Ekim-01 Kasım 2008, Antalya. “Sjögren Sendromlu Hastanın Anestezi Yönetimi” M.Burak Eşkin, Ferruh Bilgin, Gökhan Özkan, M.Özgür Özhan, Ercan Kurt
 5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2010). 27-31 Ekim 2010, Antalya. “Turner Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşımımız” Ela Erten, H.Oğuz Yılmaz, M. Özgür Özhan, M.Burak Eşkin, Sami Eksert, Ercan Kurt
 6. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2010). 27-31 Ekim 2010, Antalya. “Myastenia Gravesli Olguda Proseal Laringeal Maske Uygulamamız” Ela Erten, M.Özgür Özhan, Anıl Süzer, M. Burak Eşkin, Sami Eksert, Ercan Kurt
 7. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2010). 27-31 Ekim 2010, Antalya. “Goldenhar Sendromlu bir Olguda Anestezi yaklaşımımız” Ela Erten, Sami Eksert, Gökhan Özkan, M.Özgür Özhan
 8. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2011). 26-30 Ekim 2011, Antalya. “Spinal Anestezi Sonrası Başağrısı Gelişen Hastaların Retrospektif incelenmesi” Atık B, Eşkin MB,Özhan MÖ, Süzer MA
 9. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2011). 26-30 Ekim 2011, Antalya. “Çocuklarda Bilinçli Sedasyon Uygulamalarında Oral Midazolam ile Midazolam+ketamin karışımı uygulanan hastaların retrospektif karşılaştırılması” Atık B, Eşkin MB,Özhan MÖ, Süzer MA
 10. 11. Ulusal Ağrı Kongresi. 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. “ Servikotorasik Sempatik (Stellat Ganglion) Blokta Ani Gelişen Konvulsiyon” Mehmet Burak Eşkin, Süleyman Yeyen, Alp Baturalp, Ela Erten, Mehmet Özgür Özhan.
 11. 11. Ulusal Ağrı Kongresi. 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. “ Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromlu Hastada Erken Fazda Stellate Gangion Blokajı Uygulamansı” Mehmet Burak Eşkin, Süleyman Yeyen, Alp Baturalp, Ela Erten, Mehmet Özgür Özhan
 12. 11. Ulusal Ağrı Kongresi. 20-23 Mayıs 2010, İstanbul. “Transdermal Fentanil Uygulaması Sonrasında Gelişen Reaksiyon” Mehmet Burak Eşkin, Süleyman Yeyen, Ela Erten, Mehmet Özgür Özhan
 13. 4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 20-23 Nisan 2012 İstanbul “Pediatrik Hastalarda Kardiyolojik Anjiografi Uygulamalarındaki Anestezi Deneyimlerimiz” M.Ö.Özhan, M.B.Eşkin, M.Anıl Süzer, S.Eksert
 14. 4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 20-23 Nisan 2012 İstanbul “İki Pediatrik Hastada Serebral Arteriovenöz Malformasyonun Nöroradyolojik Endovaskuler Tedavisindeki Anestezi Uygulamamız” M.A. Süzer, M.B.Eşkin, M.Ö.Özhan, S.Eksert
 15. 4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 20-23 Nisan 2012 İstanbul “Osteogenezis İmperfektalı Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimimiz. M.B.Eşkin, M.Ö.Özhan, S.Eksert, M.E.Orhan
 16. ARUD 2018- MAY THE CHOICE OF ANESTHETIC TECHNIQUE CONTRIBUTE TO ACUT CHANGES IN COGNITIVE STATE IN ELDERLY PATIENTS UNDERGOING KNEE OR HIP ARTHROPLASTY? A RETROSPECTIVE STUDY Mehmet Burak EŞKİN , Mehmet Özgür ÖZHAN

Ödüller

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü II. Uluslar Arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bilimsel Araştırma & En İyi Uygulama Ödülleri 2010. En İyi Uygulama Üçüncülük Ödülü. İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi Amacıyla İlaç Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Projesi . Murat Uludağ, Şule Sarıkoyuncu Emre, Ayça Bozoklu, Mehmet Özgür Özhan, Elvan Uludağ, Mehmet Anıl Süzer

Mesleki İlgi Alanları

 • Rejyonal Anestezi : Periferik Sinir Blokları (Sinir stimülatörü veya US eşliğinde), Nöraksiyel girişimler
 • Pediatrik Anestezi: Pediatrik Ortopedi ve Ürolojik Cerrahi
 • Ağrısız Doğum
 • Nöroanestezi : Stereotaksik cerrahi, Parkinson cerrahisi, Tümör cerrahisi, Endoskopik hipofiz cerrahisi
 • Ortopedik Anestezi: Omurga Cerrahisi, Pediatrik deformite cerrahisi, Brachial Pleksus onarımları, Artroplasti
 • Girişimsel radyoloji ve nöroradyoloji: AVM, Anevrizma, KKF, stenozların endovasküler tedavisi
 • Ameliyathane dışı anestezi girişimleri: MR, BT, Gastroenteroloji