Hakkımızda

Biz Kimiz

Çankaya Ortopedi, bundan tam yıl (1996) önce, üç ortopedistin o zamana kadar ülkemizdeki özel hastanelerde örneği olmayan bir çalışma sistemi ortaya koyması ile başladı . Bu üç cerrah bütün hastalarını görüp, tedavi kararı verip, tedavilerini yapıp, sonuçlarını değerlendirirken birlikte hareket ettiler. Bu davranış şekli hastalara yaklaşımda grubun temel felsefesini oluşturdu. Giderek büyüyen grup 14 ortopedi ve travmatoloji uzmanına ulaştı.

Ortopedinin travma, çocuk ortopedisi, artroskopi ve eklem cerrahisi, ayak ve ayak bileği cerrahisi, omurga cerrahisi, el cerrahisi, tümör cerrahisi gibi alt dallarında uzmanlaştılar. Zamanla omurga hastalıkların tanı ve tedavisinde deneyimli bir beyin cerrahisi ve el ve mikrocerrahi alanında deneyimli iki plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı da gruba katıldı. Ortopedi hastalarının tanı ve tedavilerinde çalışan bir fizik tedavi uzmanı, iki radyolog, bir spor hekimi ve dört fizyoterapist meslektaşımız da gruba katılarak destek verdiler. Ortopedi hastalarının ameliyatlarındaki anestezi ve ağrı tedavisinde uzmanlaşmış bir anestezi ekibi de Çankaya Ortopedi‘nin üyesi oldu. Hastalarımıza ait tüm kayıtları dijital ortamda saklayan bir dokümantasyon uzmanı ve bir grup koordinatörü çalışmaların düzenli yürütülmesine destek verdi. Bundan sonra da yeni katılımlar ile Çankaya Ortopedi‘nin giderek büyümesi hedeflenmektedir.

Çankaya Ortopedi bir ticari oluşum, hastane, dernek ya da vakıf değildir. Aşağıda anlatılacak hedefler ve ilkeler etrafında toplanmış ortopedi temelli bir çalışma grubudur. Bu grubun en belirgin ilke ve hedefleri şunlardır;

  1. Hastalarımıza uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmiş en yeni ve doğruluğu kanıtlanmış bilimsel yöntemlerdir. Bilimsel geçerliliği olmayan, etkinliği kanıtlanmamış ya da deneysel olan hiçbir uygulama (yasal ve yaygın olarak kullanılsa bile) yapılmamaktadır.
  2. Hasta güvenliği tanı ve tedavi aşamasında çok önemlidir. Hastalara zarar verebilecek her türlü uygulamayı (radyasyon, yanlış ilaç uygulamaları, yanlış bölge ameliyatları vb) önlemek için geliştirilmiş uluslararası standartlara en katı şekilde uyulmakta, tedavinin yapıldığı ünitelere uygun kılavuzlar kullanılmaktadır. Çalışmalarımızın çoğu cerrahi girişim gerektirdiğinden, cerrahinin en yaygın istenmeyen yan etkilerinden olan enfeksiyon (mikrop kaynaklı yara iltihabı) ve tromboemboli (bacak toplardamarlarında kan pıhtısı oluşumu ve pıhtının akciğere giderek yaşamsal tehlike oluşturması) konularında en üst düzey otoritelerden birisi olan Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi ve Amerikan Göğüs Hastalıkları cemiyetinin her sene geliştirilerek yenilenen kurallarına tam olarak uyulmakta, böylece bu yan etkiler en alt düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.
  3. Bütün tanı ve tedavi işlemlerinde etik kurallardan asla ödün verilmemektedir. Hastalara gereksiz tetkik uygulamaları, akılcı olmayan gereksiz ilaç kullanımı ve cerrahi girişimler, tedavi ile uyumlu olmayan kalitesiz ya da gereksiz pahalı malzeme kullanımı konusunda tavizsiz çalışılmaktadır.
  4. Tanı ve tedavi işlemleri düzenlenirken ülkemizde geçerli olan sağlık hukuku kurallarına tam bir uyum sağlanmaktadır.
  5. Hastalarımızın tıbbi verileri büyük bir titizlikle saklanmakta, hasta gizliliğine önem verilmekte, bu bilgiler hiçbir şekilde hasta, yasal vasisi ya da yasaların emri dışında paylaşılmamaktadır. Hastalara ait verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması katı yasal ve bilim etiği çerçevesinde yapılmakta, hasta kimlikleri kesinlikle gizlenmektedir.
  6. Hasta haklarına gereken bütün saygı gösterilmekte, tanı ve tedavinin her aşamasında gerekli bilgilendirme yapılarak hasta onayı alınmaktadır. Hastalarımıza uygulanması gereken tüm yöntemlerin amacı, sonuçları ve riskleri hasta talebi olmasa bile açıklanmakta, varsa değişik seçenekler sunularak hasta-hekim işbirliği içinde karar verilmektedir. Her ne kadar böyle geniş bir grubun denetiminde planlanan tanı ve tedavi çalışmaları hasta için çok değerli olsa da, yasal gereklilik olarak her aşamadan belirli bir doktor sorumludur.