El ve El Bileği Sorunları

Karpal Tünel Hastalığı

Karpal tünel hastalığı nedir?

Elimizin duyusu ve bazı hareketleri üç ana sinir tarafından kontrol edilir. Bunlar radial, ulnar ve median sinir olarak adlandırılırlar. Median sinir kolumuzdan ele doğru ilerlerken, el bileğinin avuç içi tarafında sert dokular tarafından çevrelenmiş bir tünelden geçer. Bu yapıya karpal tünel adı verilir. Median sinir bu tünel içinde sıkışır ve sinir iletiminin ele ulaşımı zorlaşırsa karpal tünel sendromu adı verilen hastalık ortaya çıkar. Sinir sıkışmasının çoğunlukla belirgin bir nedeni olmamakla birlikte, elin ve el bileğinin aşırı kullanıldığı iş ve aktiviteler, çeşitli romatizmal hastalıklar, tüneli daraltan kitleler ve gebelik altta yatan neden olabilir. Hastalarda elin ilk 4 parmağında uyuşma, karıncalanma ve ağrı temel yakınmalardır. Tedavi edilmeyen olgularda avuç içi kaslarda erime ve kuvvet kaybı da ortaya çıkabilir. Uyuşma ve ağrı tipik olarak geceleri artar ve hastanın uykusunu engelleyecek düzeye ulaşabilir.

Karpal tünel hastalığının tanısı nasıl konulur?

Hastalığın tanısı , hastanın yakınmaları ve dikkatli bir muayene ile konulabilir. Gerek görüldüğünde , özellikle de cerrahi tedavi kararı verilenlerde sinir iletim testi (EMG : Elektromyografi) yapılmalıdır. Hastalığın başlangıç evrelerinde ameliyat dışı tedaviler kullanılır. Duruma yol açan aktivitelerin engellenmesi ve özellikle gece kullanılan el bileği atelleri yararlıdır. Çeşitli ilaç tedavilerinin yararlı olduğu gösterilememiştir. Bu tür önlemlere rağmen iyileşmeyen ve hastada ciddi yakınmalara yol açan durumlarda cerrahi karar verilir.

Karpal tünel hastalığının cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Cerrahi işlem karpal tünelin açılarak sinirin baskıdan kurtarılmasıdır. Karpal tünel açık ya da endoskopik yöntem ile açılabilir. Her iki yöntemin de kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır.

Açık cerrahi

Açık yöntemde el bileğinden avuç içine doğru uzanan 5-7 cm’lik bir kesi kullanılır. Avantajı sinir ve dallarını doğrudan görerek işlemin yapılmasıdır. Dezavantajı ise büyük kesinin getirdiği ağrı ve uzamış iyileşmedir. Avuç içindeki kesinin iyileşmesi bazen çok uzun zaman alabilmekte ve elin kullanımında ve temizlenmesinde sorun oluşturabilmektedir.

Endoskopik gevşetme

Endoskopik yöntemde el bileğine, iyileşmesi avuç içine göre çok daha kolay olan bir bölgeye 1cm lik bir kesi yapmak yeterlidir (Resim 1). Özel aletler ve endoskop kullanılarak karpal tünel güvenli bir şekilde açılabilir (Resim 2). Endoskopik yöntemde median sinirin bazı dallarının yaralanması riski deneyimli ellerde son derece düşüktür (Resim 3). Ameliyat 5 dakika kadar sürer. Yara iyileşmesi sorunsuzdur. Toplam iyileşme süresi açık yönteme göre çok hızlıdır. Kozmetik olarak da çok daha iyidir (Resim 4).

Resim 1: Endoskopik karpal tünel gevşetme için hazırlık ve el bileğindeki kesi işareti
Resim 1: Endoskopik karpal tünel gevşetme için hazırlık ve el bileğindeki kesi işareti
Resim 2: Endoskopik karpal tünel  gevşetme için özel ameliyat seti
Resim 2: Endoskopik karpal tünel gevşetme için özel ameliyat seti
Resim 3: Endoskopik karpal tünel gevşetme sırasındaki görüntüleme
Resim 3: Endoskopik karpal tünel gevşetme sırasındaki görüntüleme
Resim 4: Endoskopik karpal tünel gevşetme ameliyat sonrası
Resim 4: Endoskopik karpal tünel gevşetme ameliyat sonrası

Doktorlarımız

BİLGİ AL

Formu Doldurun Bilgi İçin Sizi Arayalım