Service Category: Omurga ve Bel Sorunları

  • Blog
  • Service Category: Omurga ve Bel Sorunları
Omurganın Dar Kanal Hastalığı
Mart 10, 2024

Omurganın Dar Kanal Hastalığı

Omurgayı oluşturan kemikler, bunların arasındaki diskler ve bağlar; kafadan leğen kemiğine kadar uzanan ve içindeki omurilik ve ondan çıkan sinirleri koruyan bir iskelet oluşturur. Bu iskelet hem gövde hareketlerini sağlar, hem de solunumu sağlayan kaburgalar için bir bağlantı noktası oluşturur. Omurların gövde kısımları yük taşırken arka kısmındaki halka şeklindeki yapının en önemli görevi içinde seyreden omuriliği ve omurilikten çıkan sinirleri korumaktır. Boyun bölgesinde (Servikal) 7, göğüs kafesi bölgesinde (Torakal) 12, bel bölgesinde (Lumbal) 5 omurga vardır (Resim 1). 34 omurganın büyük kısmı hareketliyken, sakrum (sağrı kemiği) komşuluğundaki omurlar hareketsizdir. Üst üste yerleşmiş omurgaların oluşturduğu tünel şeklindeki, yapıya omurga kanalı adı verilir. Omurgalar arasında foramen adı verilen küçük boşluklar vardır, sinirler bu boşluklardan omurgayı terk ederek kol, bacak ve organlara giderler.

Daha Fazla Oku
Doğuştan (Konjenital) Skolyoz
Mart 10, 2024

Doğuştan (Konjenital) Skolyoz

Doğuştan (konjenital) skolyoz, bebeğin anne rahmindeki gelişimi esnasında omurların oluşumu veya farklılaşmasında meydana gelen bozukluklara bağlı olarak oluşan omurganın ‘S’ şeklindeki eğriliğidir.

Daha Fazla Oku
Erken Başlangıçlı Skolyoz Nedir?
Mart 10, 2024

Erken Başlangıçlı Skolyoz Nedir?

Herhangi bir nedenle 10 yaş altında ortaya çıkan omurganın ‘S’ şeklindeki yana doğru eğrilikleri erken başlangıçlı skolyoz olarak adlandırılır. Erken başlangıçlı skolyozlar ergenlik çağında görülen büyük çocuk skolyozundan farklı özellikler gösterir. Erken yaşta başlayan skolyoz genellikle ilerleyicidir. Çünkü skolyozun ilerlemesini belirleyen en önemli faktör çocuğun büyüme potansiyelidir.

Daha Fazla Oku
Bel Sağlığınızın Korunması İçin Öneriler
Mart 10, 2024

Bel Sağlığınızın Korunması İçin Öneriler

Kemik yapı (omurlar), diskler ve bağlar, omurganın yapısını meydana getirmektedir. Kaslar bu yapıyı desteklerken, eklemler hareketliliği ortaya çıkartmaktadır. Sinir sistemi ise vücudun kontrolünü sağlamaktadır. Yandan bakıldığında omurganın düz olmayıp, 4 eğrilikten meydana geldiği görülür. Fizyolojik olarak bu eğrilerin gelişmesindeki amaç esnekliğe izin vererek, omurganın şok emici etkisine katkıda bulunmaktır.

Daha Fazla Oku