test-slider
test-slider
previous arrow
next arrow
slider-2
slider-2
previous arrow
next arrow
Çankaya Ortopedi

Protez Cerrahisinde Uzmanlığın, Robotik Hassasiyetle Buluştuğu Yer!,

Çankaya Ortopedi, bundan tam 28 yıl (1996) önce, üç ortopedistin o zamana kadar ülkemizdeki özel hastanelerde örneği olmayan bir çalışma sistemi ortaya koyması ile başladı . Bu üç cerrah bütün hastalarını görüp, tedavi kararı verip, tedavilerini yapıp, sonuçlarını değerlendirirken birlikte hareket ettiler. Bu davranış şekli hastalara yaklaşımda grubun temel felsefesini oluşturdu. Giderek büyüyen grup 14 ortopedi ve travmatoloji uzmanına ulaştı...

image
Doktorlarımız

Alanında Uzman Doktor Kadromuz

Hakkımızda

Neden Çankaya Ortopedi?

1. Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından, bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır.

Ortopedi ve Travmatoloji, çok geniş bir hastalık yelpazesindeki hastaların tedavisi ile ilgilenir. Tıbbın en hızlı değişen branşlarından birisi olan ortopedide, bir hekimin bütün alanlardaki yenilikleri takip etmesi ve tedavisinde yetkinleşmesi mümkün değildir. Altı tanesi profesör 14 ortopedi uzmanından oluşan Çankaya Ortopedi'nin hekimleri ortopedinin farklı alanlarında uzmanlaşmıştır. Bu sayede, Artroskopi ve Spor Yaralanmaları, Artroplasti (Eklem protezleri), Omurga Cerrahisi, Travmatoloji (Kırıklar ve yumuşak doku yaralanmaları), Ayak Cerrahisi, Çocuk Ortopedisi, Ortopedik Onkoloji (Kanser Cerrahisi), El ve mikrocerrahi gibi farklı alanlarda yetkinleşmiş hekimler tarafından tedaviniz gerçekleştirilir. Doktorlarımızın özgeçmişleri ve bilimsel çalışmalarına web sitemizin "Doktorlarımız" menüsü altından ulaşabilirsiniz. Tıbbi kanıtlar, deneyim ve hasta sayısının başarılı sonuçları artırdığını göstermiştir. Ekibimiz yılda ortalama 2000 civarında ortopedi ameliyatı gerçekleştirmektedir, bu da iyi sonuçlar elde etmemizin anahtarlarından birisidir. Ameliyat istatistiklerimiz için buraya tıklayınız.

2. Tedaviniz bir ekip tarafından planlanır ve yürütülür.

Bütün hastalarımız haftada en az iki kez yapılan ve Ortopedi dışında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anestezi ve Radyoloji , El ve Plastik Cerrahi uzmanlarından oluşan 20 hekimin katıldığı bir konseyde değerlendirilir. Bu konseylere başka merkezlerde çalışan ortopedistler, spor hekimleri ve fizik tedavi uzmanları eğitim almak ve hasta danışmak için de katılmaktadır. Özellikle tedavisi zor ve daha önceden başarısız tedavi uygulanmış hastalar ve nadir görülen hastalıkların tedavisi konusunda ortak kararlar alınır ve uygulanır. Tedavisi tamamlanmış hastaların tümünün tedavi sonuçları gözden geçirilir.Bütün omurga cerrahisi ameliyatları bir ortopedist ve bir beyin cerrahı birlikte gerçekleştirilir. Ortopedi ameliyatlarının hepsinde en az iki ortopedi uzmanı birlikte bulunur. Kompleks yumuşak doku onarımı gereken durumlarda ekibe Plastik Cerrahi uzmanları da katılır. Tedavinizde asistan doktorlar yer almazlar, dış merkezlerden eğitim amacıyla gelen hekimler sadece gözlemci olarak bulunurlar. Ameliyat sonrası rehabilitasyon gerekli olduğunda zaten hastalığınızı ve yapılan işlemi bilen bir ekip tedavinizi gerçekleştirir.

3. Tedavinize karar verilirken en üst düzey görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Görüntüleme teknikleri yüksek kaliteli röntgen grafileri ile başlar. Dijital ortamda saklanan bu grafilerin kaybolması veya yıpranması söz konusu değildir. Gerektiğinde hastalığınıza özel bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme protokolleri uygulanarak en doğru tanının konması sağlanır. Bu sırada kas-iskelet sistemi konusunda uzmanlaşmış ve bütün konsey toplantılarına katılan radyoloji uzmanları ile yakın koordinasyon, çalışma sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Femoro-asetabuler sıkışma hastalığının tedavisi planlanırken 3 boyutlu tomografiler, yurt dışında anlaşmalı merkezlerde işlenerek dinamik simulasyonlar ile en hassas cerrahi planlamasının yapılması mümkündür. Kemik düzeltici ameliyatlarda (osteotomiler) ve boy uzatmalarında milimetrik hassasiyet çok önemlidir, bu cerrahilerin planlanması dijital ortamda özel programlar kullanılarak yapılır. Kişiye özel diz protezlerinin tasarımı da aynı şekilde özel olarak çekilen 3 boyutlu tomografi görüntülerinin yurt dışında işlenmesi ile yapılır.

4. Ameliyathane şartları ve ekipman ortopedik cerrahiye göre düzenlenmiştir.

İleri cerrahi teknikler, özel ekipman ve sarf malzemelerinin kullanımını gerektirir. Çankaya Ortopedi, ameliyatlarını ortopedik cerrahi için özel olarak düzenlenmiş 5 ameliyathaneden oluşan Çankaya Hastanesi'nde gerçekleştirmektedir. Diz, omuz, kalça ve ayak bileği eklemlerinin artroskopik cerrahisinde kullanılan en ileri teknoloji ekipmanlar ve yedekleri, omurga cerrahisi için 360 derece dönebilen özel masalar, son model 3 adet skopi cihazı, ameliyat mikroskopları gibi özellikli cihazlar ile tedaviniz gerçekleştirilir. Ortopediye özel HEPA filtreli ameliyathaneler, enfeksiyon kontrolü için alınan özel önlemler, katı sterilizasyon ve hijyen kuralları sayesinde ameliyat sonrası komplikasyonların en aza indirilmesi en önemli önceliğimizdir. Yüksek kalite standartları sayesinde Çankaya Hastanesi uluslar arası kalite akreditasyonu olan JCI (Joint Comission International) Kalite Belgesini alan az sayıda hastaneden birisi olmuştur.

5. Vücudunuza yerleştirilen implantlar ve ameliyatınızda kullanılan sarf malzemelerinin seçiminde öncelik maliyet değil kalitedir.

Ortopedik cerrahide kullanılan diz, kalça, omuz ve ayak bileği protezleri, travma cerrahisinde kullanılan plak-vida ve çivi sistemleri seçilirken tek öncelik kalitedir. Kullanılan bütün malzemeler etkinliği ve dayanıklılığı yurt dışındaki bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış ve implant kayıt sistemlerindeki sonuçları başarılı olmuş implantlar arasından seçilir. Doktorunuz, muayene ve tetkiklerinizi değerlendirip sizin için en uygun implantı seçecektir. Seçilen implant sadece ülkemizde değil dünyada bulunabilen en iyi implantlardan birisi olacaktır. Kullanılan malzemenin barkodlu etiketleri ameliyat sonrasında size teslim edilir. Böylece daha sonra implantlar ile bir işlem yapılması gerektiğinde markası, modeli ve boyutu gibi bilgiler elinizde olur. Kullanılan bütün implantlar MR uyumludur, hem ameliyatlı bölgenin hem de vücudunuzda başka bir bölgenin manyetik rezonans görüntülemesi sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda veya isteğinize bağlı olarak kişiye özel protezlerin de kullanılması mümkündür.

6. Tedaviniz haftanın 7 günü 24 saat boyunca gerçekleştirilir.

Hastane şartları ve ekibin organizasyonu sayesinde tedaviniz kesintisiz olarak sürdürülür. Acil durumlarda cerrahi müdahale gerektiğinde günün her saatinde tam donanımlı ameliyathaneler ve acil malzemeler hazırdır. Planlanmış ameliyatlar en fazla bir hafta içinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda danışmak istediğiniz konular için doktorlarımıza ulaşmak çok kolaydır. Asıl doktorunuza ulaşmadığınız ender durumlarda, ekibin geri kalanı acil tedavinizi yürütmek konusunda size yardımcı olacaktır.

7. Ağrı kontrolü ve hasta konforu bizim için önemlidir.

Bütün ameliyatlar gibi Ortopedik cerrahi işlemler de ağrılıdır. Ağrı hem hasta konforu ve moralini olumsuz etkiler hem de hastanede kalış süresini uzatır. Ameliyat sonrası ağrı kontrolü için özel önlemler alırız. Bu önlemler ameliyat öncesi verilen ilaçlar ile başlar, ameliyat sırasında doğru anestezi teknikleri (epidural-spinal kombine anestezi gibi) ile devam eder. Epidural bölgeye yerleştirilen ince kateterler ile ameliyat sonrası ağrının kontrol edilmesi sağlanır. Cerrahi sırasında özel enjeksiyon teknikleri ve sinir blokları ile ameliyat sonrası erken dönemdeki ağrı azaltılır. Daha sonra hasta kontrollü ağrı kesici ilaç pompaları kullanılarak hastanede geçen sürenin konforlu olması sağlanır. Ağrının etkili kontrolü erken rehabilitasyona izin verir, bu sayede hastanede kalış süresi de kısalmış olur. Hasta ve yapılan işlemin özelliğine göre değişmekle birlikte; çoğu artroskopik girişim sonrası hastanede kalış 1 gece, diz ve kalça protezleri sonrası 2 veya 3 gecedir. Hastaneden taburcu olduktan sonra da ağrı kontrolü, damar tıkanıklığı ve emboli risklerine karşı önlemler devam eder. Fizyoterapistimiz yattığınız süre içinde rehabilitasyonunuza hemen başlar, taburcu olurken de ev programınızı düzenler.

8. Sürekli eğitim bizim için çok önemlidir.

Hekimlerimiz, yoğun bir cerrahi pratiğinin yanında, alanlarındaki yenilikleri de yakından takip etmektedir. Alt dallardaki önemli ulusal ve uluslar arası kongrelere her yıl eğitici ya da konuşmacı olarak katılmanın yanı sıra, bilimsel derneklerde de aktif olarak görev alarak meslektaşlarımızın eğitimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Birçok hekimimiz bilimsel dernek başkanlıkları, yönetim kurulu üyeliği ve eğiticilik gibi görev yapmışlar, kongreler, kurslar, sempozyumlar düzenlemişlerdir. Yurt içi ve yurt dışında konferanslar ve seminerlerini aktif olarak sürdürmektedirler. Grubun üyeleri; birisi İngilizce olmak üzere 8 ortopedi kitabının ve yüzlerce bilimsel makalenin yazılmasında etkin rol oynamışlardır. Birçok ulusal ve uluslar arası derginin yayın kurulu ya da hakemlik görevini sürdürmektedirler. Grubumuzun verdiği burslar sayesinde yurt içi ve yurt dışından gelen hekimler haftalık veya aylık olarak bizimle çalışmakta ve ileri cerrahi teknikler konusunda eğitim almaktadır.

Çankaya Ortopedi

Hastalar İçin Tıbbi Bilgiler

Online Radenvu Al